Nieuws 2011

Dekmelding: Vandaag is Jill von der Schiffslache gedekt door Largo von der Schiffslache.

Kringgroep 52 As: Vandaag behaalde Zandi von der Schiffslache schH2 met geleider Hilde Lamers.

Kringgroep 06 Neerpelt: Jill von der Schiffslache en geleider Hilde Lamers behaalde 96 punten op de eerste wedstrijd van de gouden speurlijn.

Kringgroep 57 Overpelt: Jarca van den Balkendreef behaalde de BH met geleider Yves Goossens. Proficiat.

Aankeuring te Hemiksen: Jill von der Schiffslache behaalde keurklasse 1 voor levensduur.

DMB te Zonhoven
3 BH certificaten op 1 dag voor onze kennel!
- Zandi von der Schiffslache met geleider Jef Janssen.
- Jilka van den Balkendreef met geleider Guido Quinten.
- Jina van den Balkendreef met geleider Hilde Lamers.
Proficat allemaal.

Nestplanning: Volgende nestplanning Jill von der Schiffslache x Largo von der Schiffslache.

Vandaag heeft Hilde met Jill von der Schiffslache Sch H2 behaald te Overpelt.

De puppy's zijn op 10 maart geboren ! 4 reuen en 3 teven.

Uit een echo is gebleken dat Jill drachtig is.

Dekmelding: Jill von der Schiffslache is vandaag gedekt door Arafat von der Schiffslache.